Search

Πολύ συχνά μιλάμε για ρεαλιστική εκπαίδευση για τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πόσο ρεαλιστική είναι η εκπαίδευση αυτή;

Και πώς η εκπαίδευση αυτή κρίνεται η πλέον κατάλληλη για όλους τους συμμετάσχοντες και για τα επεισόδια που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν;

Εργάζομαι ως επαγγελματίας πυροσβέστης 13 χρόνια τώρα και έχω συμμετάσχει ενεργά (και χωρίς υπερβολή) σε εκατοντάδες εκπαιδεύσεις ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εκπαιδευτής.

Θα συμφωνήσω πως, οι πρακτικές εκπαιδεύσεις που είναι βασισμένες σε συγκεκριμένα σενάρια (Scenario Based Training Event (SBTE)) όπου το κάθε μέλος θα εκτελέσει το καθήκον του όπως αυτό του έχει οριστεί, είναι εξαιρετικά εποικοδομητικές για τα μέλη της δύναμης, όμως ας πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Τι γίνεται όμως, εάν τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ) παρακαθήσουν σε ασκήσεις επί χάρτου στις οποίες θα δοκιμαστούν (τα ίδια τα μέλη) και θα αξιολογηθούν οι γνώσεις τους με βάση συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης όπως αυτά περιλαμβάνονται σε σχετικούς χάρτες απόδοσης ρόλων;

Το πρόβλημα που συναντάται με τις πρακτικές ασκήσεις σεναρίων, είναι πως η διεξαγωγή τους πρέπει να γίνεται κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες (για θέματα ασφάλειας και υγείας), ενώ οι ασκήσεις επί χάρτου μπορούν να αναδιπλωθούν στον μέγιστο βαθμό που επιθυμεί ο/οι οργανωτής/ές τους.

Θέλοντας όμως να γίνω εντελώς αντιληπτός ως προς το επιχείρημα μου θα σας δώσω δύο παραδείγματα:

Πως μπορούμε να προβούμε σε προσομείωση μιας πυρκαγιάς σε ψηλά κτίρια ή μια επιθετική δασική πυρκαγιά;

Είναι πρακτικά αδύνατο! Αλλά εάν, υπάρχουν προκαθορισμένα σενάρια, όπου τα μέλη της ΠΥ θα ερωτηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και οι οποίες θα απορρέουν από πραγματικά περιστατικά τότε όλα αλλάζουν, επειδή τώρα πια δεν μιλάμε υποθετικά.

Θα ήθελα να σας ζητήσω για μια στιγμή, να σκεφτείτε πως συμμετάσχετε σε άσκηση επί χάρτου για ψηλά κτίρια, και οι ερωτήσεις που θα σας υποβάλλονται θα απορρέουν από τα δραματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου πριν από περίπου ένα χρόνο. Δεν θα είναι ένα σενάριο φαντασίας, αλλά θα σας υποβάλλονται συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα σας δίνονται συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν το σκηνικό που βίωσαν τα μέλη της ΠΥ του Λονδίνου που ανταποκρίθηκαν την 14η Ιουνίου 2017. Τα μαθήματα που θα μπορούσαμε να πάρουμε είναι αμέτρητα. Μαθήματα που ίσως προλάβουν μια ενδεχόμενη καταστροφή.

Ας πάμε όμως και στο πιο πρόσφατο παράδειγμα, της φονικής πυρκαγιάς στην Ελλάδα η οποία κόστισε την ζωή σε δεκάδες άτομα. Πόσο ωφέλημο θα ήταν, μέλη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων ανά τον κόσμο, να ξαναζήσουν πολλά από τα γεγονότα/φαινόμενα που έλαβαν χώρα τις στιγμές εκείνες. Πόσα μαθήματα θα μπορούσαμε να πάρουμε από τέτοιου είδους ασκήσεις;

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν κάνω απλά υποθέσεις ότι αυτό το είδος εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί ή/και θα λειτουργήσει. Το έχω δει στην πράξη. Κάθε πυροσβέστης (ανεξαρτήτως βαθμίδας), φέρει ένα ορισμένο αριθμό γνώσεων, εξειδίκευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας. Έχω προβεί στην διαπίστωση, πως με τη χρήση αυτού του είδους των ασκήσεων τα μέλη της ΠΥ παρακινούνται έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα αν η εκπαίδευση γίνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, δια μέσου αυτού του τύπου των εκπαιδεύσεων θα αναβαθμιστεί σθεναρά η Επίγνωση Κατάστασης (Situational Awareness) των πυροσβεστών στα περιστατικά, καθώς μπορεί να ανακτήσει παρόμοια ερέθισμα που βίωσε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Δεν έχω αμφιβολία ότι πολλοί άλλοι επαγγελματίες πυροσβέστες ανά την υφήλιο, έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την προσέγγιση χρησιμοποιώντας τις δικές τους ιδέες, δεξιότητες και εμπειρία για να το κάνουν, αλλά ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι:

Ποια θα είναι άραγε τα αποτελέσματα μιας επίσημης δοκιμής της προσέγγισης αυτής;

Η ίδια η φύση των περιστατικών που καλούμαστε να ανταποκριθούμε αλλάζει, έτσι και κατά συνέπεια, πιστεύω ότι πρέπει να επέλθει προσαρμογή και στην εκπαίδευση για τη νέα μορφή των φαινομένων αυτών, όπως, υπέρ-πυρκαγιές με ακραία φαινόμενα, ταχεία αύξηση του αριθμού υψηλών κτιρίων, νέα υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, υπερπληθυσμό πόλεων κλπ.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας

Αυγουστίνος Χατζηγιάννης GIFireE | MinstLM

Υ.Γ. Ο όρος Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν απευθύνεται προς ή για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου αλλά χρησιμοποιείται ως γενικός χαρακτηρισμός.

* Έχω παραθέσει μερικές από τις σκέψεις μου οι οποίες απορρέουν μέσα από μια εμπειρία 13 χρόνων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως και δια μέσου μελέτης και παρατήρησης. Τα πιο πάνω είναι προσωπικές απόψεις και τίθονται μόνο ως τροφή για σκέψη. Δεν δύναται η αναπαραγωγή τους χωρίς την γραπτή λήψη της άδειας μου. Εξαιρείται η κοινοποίηση ολόκληρου του άρθρου.

Διαβάστε το προηγούμενο άρθρο μου: ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – Η ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΥΠΕΡ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>